Строителство

АКСИС ООД

Държава: България
Адрес: Търговище, ул. „Трайко Китанчев“ 12
Телефон: +359 897 990 319
Ел. поща: axisform@abv.bg
Интернет страница: https://axis-skele.eu/
Лице за контакт: Росица Матева – Управител
Основен предмет на дейност: Производство на кофражи за строителството, кофражни системи и изделия от метал.  

 

ТАРА СИСТЕМС ЕООД

Държава: България
Адрес: гр. Русе, ул.“Николаевска“ 2, ет.3
Телефон: +359 82 595 596; +359 894 497 786
Ел. поща: office@tarasystems.net
Интернет страница: http://tarasystems.net/
Лице за контакт: инж. Антон Валериев Генчев – Управител
Основен предмет на дейност: Вентилационна, отоплителна и климатична техника; газификация; изработка на вентилационни елементи.

   

healthy-at-work