Comparaţie între cheltuielile cu forţa de muncă în Bulgaria, România şi alte state europene

Potrivit datelor Eurostat, România ocupă primul loc în UE pentru al doilea trimestru al anului 2017 în privinţa creşterii cheltuielilor cu forţa de muncă. În România angajatorii cheltuiesc cu 18.6% mai mult pentru salariaţii săi, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Există o creştere în toate sectoarele economice, însă cea mai mare este în educaţie, sănătate, industria de divertisment şi în administraţia publică.

Al doilea loc îl ocupă Ungaria cu 13%, al treilea – Cehia  cu 11.1%, Bulgaria ocupă cea de-a patra poziţie cu 11% majorare a cheltuielilor cu forţa de muncă. Polonia cu 8.3% completează primele cinci locuri.

În Bulgaria creşterea cea mai mare este în rândul companiilor care se ocupă de comerţul cu imobiliare (16.8%), cea mai mică creştere fiind în construcţii şi în domeniul energeticii (5%). Majorarea cheltuielilor cu forţa de muncă este determinată mai ales de majorarea salariului minim lunar, de majorarea contribuţiilor la fondul de „Pensii” şi de lipsa cadrelor calificate pe piaţa muncii, fapt care întăreşte competiţia pentru atragerea cadrelor deja existente.

   

healthy-at-work