Търговия на едро и дребно, дистрибуция, други

ИМПЛАНТ БИ ЕЙЧ ООД

Държава: България
Адрес: гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Бигла“ 60
Телефон/Факс: +359 2 865 7500
Ел. пощаoffice@implanti.bg
Интернет страницаhttp://www.implanti.bg/
Лице за контакт: Данаил Тодоров – управител
Основен предмет на дейност: Търговия с дентална техника и протези

 

МАСИВ КЪМПЪНИ ООД

Държава: България
Адрес: Русе 7012, ул. „Рила“ 20, вх. 2, ет. 4, ап. 11
Телефон/Факс: +359 895 858 128
Ел. пощаoffice.vania@gmail.com
Интернет страницаhttp://www.massif.bg
Лице за контакт: Владимир Чолаков
Основен предмет на дейност: Внос, износ и дистрибуция на индустриални, селскостопански и камионни гуми.

 

БЕСТУОТЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД

Държава: България
Адрес: София, ул. „Ловен парк“ 2
Телефон: +359 899 904 444
Ел. поща: info@bestwater.bg
Интернет страница: www.bestwater.bg
Лице за контакт: Симеон Кръстев
Основен предмет на дейност: ексклузивно представителство на BestWater International GmbH – производство и продажба на филтърни ситеми за пречистване на питейна вода на основата на молекулярна филтрация с обратна осмоза.

   

Via expo

healthy-at-work