Членство в БРТПП

Всяка българска или румънска фирма, както и чужди компании и организации с интереси в двете съседни страни могат да станат членове на Българо-румънската търговско промишлена палата. За целта е необходимо да се попълни и подаде заявление за членство до Управителния съвет (по образец).

На всички компании и организации се издава специален сертификат, удостоверяващ членството им в БРТПП.

Размерът на годишния членски внос съгласно решение на Общото събрание на Палатата от 21.11.2013 г.е левовата равностойност на 150 евро.

За повече информация и заявление за членство, моля свържете се с нашите експерти на адрес info@brcci.eu или на телефон 082/ 507 606

   

healthy-at-work