Химични вещества и нефтопродукти

ТЕКОМ АД

Държава: България
Адрес: гр. София, бул. Владимир Вазов 402-II
Телефон/Факс: +359 2 948 08 11
Ел. пощаtekom_unimat@abv.bg
Интернет страницаhttp://tekom-bg.com/
Лице за контакт: г-жа Божичкова
Основен предмет на дейност: Разработка и производство на строителна химия – добавки за бетон, импрегнатори, грундове, кофражни масла, хидроизолация, сухи смеси

 

АЛЕНА ТРЕЙДИНГ ООД

Държава: България
Адрес: Русе 7000, ул. „Измаил“ 7, вх. 1, ет. 2
Телефон: +359 82 519 274
Ел. поща: nikolay@alena.bg
Лице за контакт: Николай Костадинов – управител
Основен предмет на дейност: Търговия на едро с химични вещества и продукти

 

РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ АД

Държава: България
Адрес:
 София 1202, бул. „Сливница“ 188
Телефон:
 +359 2 985 5700; +359 2 985 5715 
Факс:
+359 2 981 5390
Ел. поща:
 office.bulgaria@rompetrol.com
Интернет страница:
www.rompetrol.bg
Лице за контакт:
Жанибек Нугертаев – Изпълнителен директор
Основен предмет на дейност
: Производство и дистрибуция на петролни продукти.

 

ОРГАХИМ АД

Държава: България
Адрес: Русе 7000, бул. „Трети март“ 21
Телефон: +359 82 886 222
Факс: +359 82 886 221
Ел. поща: info@orgachim.bg
Интернет страница:
www.orgachim.bg
Лице за контакт:
Мариус Вакароиу – Изпълнителен директор
Основен предмет на дейност:
 Производство на бои, лакове, разтворители и др.  

 

ПЕТРОЛ АД

Държава: България
Адрес: София, бул. „Черни връх“ 43
Телефон:
 +359 2 969 0300
Ел. поща: delovodstvo@petrol.bg
Интернет страница: www.petrol.bg
Лице за контакт:
 Гриша Ганчев – Председател на УС
Основен предмет на дейност:
 Tърговия с петролни продукти.  

 

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ АД

Държава: България
Адрес:
 София 1407, ул. „Златен рог“ 20, етаж 5
Телефон:
 +359 2 962 0110
Факс: +359 2 868 9476
Ел. поща: office@prista-oil.bg
Интернет страница: www.prista-oil.com
Лице за контакт: Пламен Бобоков – председател на УС
Основен предмет на дейност:
 Производство на смазочни масла.

 

ТОТЕМ ДД ЕООД

Държава: България
Адрес: Стара Загора 6003, ул. „Армейска“ 5 
Телефон: +359 884 060 314 ; +359 884 061 474
Ел. поща: totemdd@gmail.com
Интернет страница:
www.totemdd.com
Лице за контакт: Тодор Шишков – Управител
Основен предмет на дейност: Търговия с промишлени химически продукти, лабораторни химикали, лабораторна стъклария и оборудване, микробиологични тестове и медицинско оборудване и др.  

 

ХАГЕСАН ДИСТРИБЮШЪН ООД

Държава: Румъния
Адрес: Окръг Илфов, с. Жилава, бул. „Джурджулуи“ 33А
Телефон/ Факс: +40 786 013 896
Ел. поща: office@aquatics.ro
Интернет страница: www.hg-shop.ro
Лице за контакт: Щефан Флореску – Управител
Основен предмет на дейност: Търговия на едро с химически продукти

   

Via expo

healthy-at-work