Химични вещества и нефтопродукти

ТЕКОМ АД

Държава: България
Адрес: гр. София, бул. Владимир Вазов 402-II
Телефон/Факс: +359 2 948 08 11
Ел. пощаtekom_unimat@abv.bg
Интернет страницаhttp://tekom-bg.com/
Лице за контакт: г-жа Божичкова
Основен предмет на дейност: Разработка и производство на строителна химия – добавки за бетон, импрегнатори, грундове, кофражни масла, хидроизолация, сухи смеси

 

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ АД

Държава: България
Адрес:
 София 1407, ул. „Златен рог“ 20, етаж 5
Телефон:
 +359 2 962 0110
Факс: +359 2 868 9476
Ел. поща: office@prista-oil.bg
Интернет страница: www.prista-oil.com
Лице за контакт: Пламен Бобоков – председател на УС
Основен предмет на дейност:
 Производство на смазочни масла.

 

ТОТЕМ ДД ЕООД

Държава: България
Адрес: Стара Загора 6003, ул. „Армейска“ 5 
Телефон: +359 884 060 314 ; +359 884 061 474
Ел. поща: totemdd@gmail.com
Интернет страница:
www.totemdd.com
Лице за контакт: Тодор Шишков – Управител
Основен предмет на дейност: Търговия с промишлени химически продукти, лабораторни химикали, лабораторна стъклария и оборудване, микробиологични тестове и медицинско оборудване и др.  

 

ХАГЕСАН ДИСТРИБЮШЪН ООД

Държава: Румъния
Адрес: Окръг Илфов, с. Жилава, бул. „Джурджулуи“ 33А
Телефон/ Факс: +40 786 013 896
Ел. поща: office@aquatics.ro
Интернет страница: www.hg-shop.ro
Лице за контакт: Щефан Флореску – Управител
Основен предмет на дейност: Търговия на едро с химически продукти

   

healthy-at-work