CCIBR a publicat primul studiu de acest gen privind mobilitatea forței de muncă între Bulgaria și România

Primul studiu de acest gen  privind mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă între Bulgaria și România a fost publicat pe site-ul Camerei de Comerț și Industrie Bulgaro–Română.

Studiul prezintă date de actualitate privind perspectivele de angajare, obstacolele și oportunitățile de mobilitate a forței de muncă între cele două țări, cu accent pe cele opt districte bulgare și cele șapte județe din regiunea transfrontalieră româno-bulgară.

A fost realizată o cercetare a tendințelor în dezvoltarea socio-economică a regiunii. Aceasta include de asemenea rezultatele intervievării a 146 de companii bulgare și românești cu privire la nevoile lor de forță de muncă și disponibilitatea de a angaja personal din țara vecină, precum și evaluarea principalelor obstacole în calea mobilității forței de muncă și a necesităților de competențe cheie într-o situație de angajare transfrontalieră. Sunt furnizate date privind: serviciile de calificare, politici publice privind nevoile de specialiști, precum și informații practice privind legislația muncii, relațiile de muncă, nivelurile de salarizare și perspectivele de creștere, practicile locale de recrutare.

Studiul  este inovativ nu numai din perspectiva subiectul abordat, ci și mai ales din perspectivă teritorială, deoarece este primul de acest fel care acoperă zona transfrontalieră româno-bulgară. Inovatoare este de asemenea şi analiza comparativă între cele două țări cu privire la toate subiectele abordate.

Studiul a fost realizat ca urmare a revizuirii documentelor legislative existente, strategiilor și planurilor, analiza și centralizarea datelor din sondaje, întâlniri și interviuri cu companii și instituții cheie precum şi alte metode folosite.

Datele obținute din studiu reprezintă baza pentru serviciile viitoare ale Agenției de mobilitate transfrontalieră a forţei de muncă ”VISA”, ce vor fi furnizate de la mijlocul acestui an.

Studiul este prima mare inițiativă întreprinsă  în cadrul proiectului ”VISA – Agenţie de mobilitate transfrontalieră a forţei de muncă”, implementat de CCIBR în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina (România, județul Olt), cu finanțare din programul INTERREG V-A România – Bulgaria. Este publicat în bulgară și în limba română. Textul integral poate fi găsit AICI.

   

healthy-at-work