CCIBR şi-a prezentat noua iniţiativă „VISA – Agenţie de mobilitate transfrontalieră a forţei de muncă”

Pe data de 28 noiembrie 2017, la or. Ruse a avut loc o întâlnire între conducerea Direcţiei regionale de ocupare a forţei de muncă – Ruse, reprezentanţi ai Reţelei europene a serviciilor de ocupare a forţei de muncă – EURES şi experţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie Bulgaro – Române.

În cadrul întâlnirii a fost prezentată noua iniţiativă a Camerei  „VISA – Agenţie de mobilitate transfrontalieră a forţei de muncă“, în cadrul unui proiect finanţat prin INTERREG V-A România – Bulgaria, în cadrul căruia Camera este principalul beneficiar celălalt partener fiind – Agenţia de Dezvoltare Durabilă din Slatina. Prin intermediul Agenţiei Viza, Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro – Română a început să ofere un nou tip de servicii pentru dezvoltarea pieţei forţei de muncă transfrontalieră.

Doamna Lora Sarkisian, PR în proiect din cadrul CCIBR, a adus la cunoştinţa celor prezenţi necesitatea înfiinţării Agenţiei de mobilitate transfrontalieră, luându-se în calcul obstacolele cu care se confruntă mediul de afaceri care are nevoie să angajeze lucrători din ţara vecină. Reprezentanţii Camerei bulgaro-române au subliniat, de asemenea, că Agenţia VISA nou creată va lucra în mod activ şi în vederea implementării misiunii Camerei de Comerţ Bulgaro – Române – cea de a sprijini interacţiunile dintre structurile de afaceri din cele două ţări.

A fost prezentat primul studiu de acest fel al mobilităţii transfrontaliere a forţei de muncă între Bulgaria şi România care va fi publicat pe site-ul Camerei de Comerţ şi Industrie Bulgaro – Române.

Studiul prezintă date noi despre perspectivele de angajare, obstacolele şi oportunităţile de mobilitate a forţei de muncă între cele două ţări, cu accent pe cele opt districte bulgare şi cele şapte judeţe române din regiunea transfrontalieră.

   

healthy-at-work