CCIBR începe anul cu un proiect nou – DANTE

Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română a început  noul an 2017 cu un proiect nou:  DANTE – Îmbunătăţirea procedurilor şi proceselor administrative pentru transportul desfăşurat pe căile navigabile interne ale Dunării

Proiectul se implementează cu susţinerea financiară a Programului de cooperare transnaţională „Dunărea” 2014-2020 şi este cu o durată de 30 de luni. Parteneri în proiect sunt peste 20 de organizaţii şi firme din 10 ţări, iar valoarea totală a proiectului se ridică la 1.986.786 Euro.

Obstacolele administrative şi taxele legate de acestea în logistica mărfurilor şi călătorilor pe Dunăre şi pe afluenţii săi sunt obstacolele principale care stau în calea folosirii pe scară largă şi eficace a fluviului Dunăre ca axa principală de transport în regiune.

Existenţa acestor bariere reduce potenţialul economic şi ecologic, creşterea economică şi susţinerea socială în întreaga regiune.

Obiectivul principal al proiectului este de a se face faţă, a se facilita şi a se îndepărta cele mai importante obstacole administrative într-un mod coordonat şi integrat transnaţional.

Acest lucru va rezulta într-un management mai bun al acestei infrastructuri centrale europene de transport oferită de natură şi în reducerea cheltuielilor de logistică a domeniilor de bază care depind de transportul pe căi navigabile, pentru a-şi spori competitivitatea pe plan global.

DANTE va funcţiona ca o reţea smart de părţi interesate, susţinute de EUSDR / PA1A şi de respectivele ţări naţionale interesate în asigurarea unor condiţii mai bune pentru transportul pe căile interne navigabile.

Obiectivele specifice ale proiectului:
– Ordonanţe armonizate şi simplificarea proceselor administrative ale transportului şi transbordării (concepţia „un fluviu, aceleiaşi reguli”). Partenerii DANTE vor strânge informaţii despre şi vor analiza barierele la nivel naţional, le vor structura în rapoarte consolidate, vor propune soluţii şi le vor discuta cu organele competente la nivel naţional şi internaţional.
– Reducerea pierderilor de timp şi cheltuielile generate de ordonanţe şi procese administrative ineficace care generează greutăţi financiare excesive pentru mediul de afaceri. Acest lucru va fi obţinut prin întâlniri comune cu autorităţile publice cu scopul elaborării şi aplicării unor proceduri administrative simplificate şi procese pentru operaţii pe căile navigabile. DANTE va implementa în mod sistematic proceduri pentru consultanţe cu părţile interesate în acte normative şi legale ale administraţiei publice care sunt de importanţă pentru căile navigabile.
– Întărirea poziţiei competitive a companiilor care folosesc fluviul Dunăre şi afluenţii săi navigabili în reţelele lor de logistică şi să vină în susţinerea creşterii economice şi în crearea unor locuri de muncă în regiune, sporind administraţia publică eficace.

Sistemul de observare şi strângere de experienţă de la consumatori (susţinută de un instrument on-line), va fi un element cheie pentru implementarea cu succes a proiectului. DANTE înlesneşte lucrul EUSDR PA1a şi este recunoscut de EC/DG MOVE ca fiind o parte din eforturile pentru reducerea barierelor administrative în sectorul transporturilor. DANTE include activ Comisia Dunăreană şi de asemenea, va funcţiona precum o platformă a eforturilor comune interconectate ale DC & CE.

DANTE pune accent pe cinci domenii tematice, anume:

  • Poliţia de frontieră, taxe/impozite şi Vămi
  • Navigare / organele de control al traficului
  • Autorităţile portuare / administraţiile
  • Administraţiile căilor navigabile şi ale canalelor
  • Alte organe respective pentru impunerea anumitor bariere (ex. control sanitar, managementul calamităţilor etc.)

   

healthy-at-work