Camera de Comerț și Industrie Bulgaro-Română începe vara cu un proiect nou pentru o Dunăre mai verde

Pe 23 mai 2018, Comitetul de monitorizare a Programului  Transnațional de Cooperare ”Dunărea” 2014-2020 a confirmat în mod oficial lansarea proiectului ”GRENDEL- Flota verde și eficientă a Dunării: un transport fluvial ecologic, eficient și competitiv pe fluviul Dunărea”.

GRENDEL va dura 30 de luni și este al doilea proiect al Camerei de Comerț și Industrie Bulgaro-Române, în parteneriat cu Pro Danube International Austria, după ”DANTE – îmbunătățirea procedurilor și proceselor administrative legate de transportul pe fluviul Dunărea“, care a demarat la începutul anului trecut.

Această inițiativă este o continuare a cooperării de succes cu partenerii noștri austrieci și abordează din nou tematica dunăreană, care în ultimul an a devenit elementul central al activității Camerei Bulgaro-Române, în scopul promovării și stimulării utilizării depline a acestei căi navigabile interioare. 

GRENDEL dezvoltă proiectul DANTE, axat pe barierele administrative cu care se confruntă navigația, în sensul transferului de experiență și rezultatele bune obținute prin proiectele europene inovatoare, în conformitate cu prioritățile politicii europene privind modernizarea flotei și implementarea tehnologiilor și combustibililor verzi. Ambele proiecte urmează conceptul „Green deal / Afacere verde“ pentru transportul pe fluviul Dunărea, pentru un sistem de transport ecologic și durabil, necesar dezvoltării sustenabile a regiunii.

Companiile operatoare de nave vor fi informate cu privire la oportunitățile de finanțare în domeniul transportului și mediului înconjurător, precum și în legătură cu  stabilirea competențelor personalului, necesare în viitor, și pregătirea acestuia pentru formarea profesională.

Până la finalul proiectului GRENDEL, va fi elaborată strategia de modernizare a flotei Dunării și se va crea posibilitatea pentru implementarea instrumentelor dezvoltate, formare profesională și teste pilot, pentru a depăși lipsa inovațiilor din flotă și pentru a se crea un instrument financiar specific pentru transportul pe căile navigabile interioare.

   

healthy-at-work