CCIBR a semnat un acord de parteneriat și activitate comună cu Camera de Comert si Industrie a județului Prahova

În cadrul unei vizitei oficiale organizata la 05 Februarie  în orașul Ploiești , România , Președinte al Camerei de Comert si Industrie Bulgaro-Romana d-na Eleonora Cherkezova – Ivanova și Președinte al Camerei de Comert si Industrie a județului Prahova d-l Aurelian Gogulesku, a semnat un acord de parteneriat și activitate comună în prezența șefului Biroului de Comerț și afaceri economice la Ambasada Republicii Bulgaria la București , d-l Bronislaw Denev.
În cadrul acestei acord de parteneriat anbele parti vor coopera în domenii de interes reciproc , va sprijini rela
țiile comerciale și economice dintre Bulgaria și România , în special – în județul Prahova , vor face schimb de informații economice , juridice , statistice în beneficiul membrilor săi , se va organiza în comun întâlniri și forumuri de afaceri .
Printre primii pa
și concreți , care sunt planificate în lunile următoare este misiunea de afaceri din reprezentanți ai companiilor bulgari care vor vizita orașul Ploiești în aprilie și se va întâlni cu potențiali parteneri de afaceri din regiune . Evenimentul , în parteneriat cu Biroul de Comerțși Afaceri Economice , planificat prezentare anuală tradițională „Food & Beverage ” – expoziție de produse  bulgara din industria alimentară .

În luna mai , ca parte a reuniunii anuale planificate de firme membre , bulgaro- română Camera de Comerț se va întâlni delegație de afaceri din judetul Prahova , în scopul de a urmări noi contacte și dezvoltarea de parteneriate deja stabilite .
Parteneriatul cu jude
țul Prahova este parte a politicii al Camerei de Comert si Industrie Bulgaro-Romana pentru a sprijini companiile bulgare să-și extindă contactele lor de afaceri și de a dezvolta afaceri în alte mai puțin cunoscute regiuni din România .

   

healthy-at-work