CCIBR a informat Preşedintele Bulgariei despre o parte din problemele la care lucrează

Pe parcursul Forumului Bulgaro – Român de afaceri care a avut loc pe data de 29 iunie 2017 la Bucureşti, România, d-l Preşedinte Rumen Radev a anunţat că împreuna cu cabinetul său vor analiza probleme de importanţă naţională pentru Republica Bulgaria. Prin Agenţia de Capital Industrial în Bulgaria (ACIB), Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro – Români (CCIBR) a semnalizat privind unele situaţii problematice asupra cărora Camera lucrează:

1. Trecerea prin PTF între Bulgaria şi România – la Podul peste Dunăre Ruse-Giurgiu – CCIBR urmăreşte de câţiva ani această temă, ultima sesizare în care am cuprins cele mai pregnante probleme şi am sistematizat probleme privind cărora, în opinia noastră, trebuie lucrat pentru soluţionarea lor, fiind trimisă pe data de 17.05.2017 către un cerc larg de instituţii şi persoane interesate. Prin intermediul sesizării am cerut crearea unei comisii interdepartamentale cu participarea asociaţiilor de afaceri şi a organelor de control din România care să iniţieze şi să coordoneze activităţile concrete în acest sens.

2. Condiţiile nefavorabile navigării fluviale pe sectorul bulgar al Dunării din cauza prezenţei de sectoare critice – Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro – Română este parteneră cu 28 de instituţii şi organizaţii din ţările riverane Dunării, printre care Comisia Dunăreană, Ministerul Transporturilor al României, numeroase asociaţii de navigatori şi structuri portuare de-a lungul fluviului Dunăre. Ultimele săptămâni au fost pline de evenimente dedicate fluviului şi de câteva ori s-a pus o problemă serioasă – sectoarele de mică adâncime din sectorul bulgar al fluviului Dunăre.

Aşteptăm şi feedback în privinţa problemelor puse.

   

healthy-at-work