CCIBR la 15 ani

PROGRAMUL PRELIMINAR AL EVENIMENTELOR DIN ANUL 2018

 

ETAPELE INTRĂRII PE PIAȚA ROMÂNEASCĂ A BUNURILOR DE CONSUM

27 martie 2018, ora 10

orașul Sofia, BULGARIA

Focus eveniment: Forum de discuții, sfaturi utile și împărtășirea experienței cu privire la oportunitățile pe care le oferă piața românească pentru alimentele, băuturile, produsele cosmetice bulgărești ș.a. Este a doua inițiativă de acest fel pe care o desfășurăm în scopul sprijinirii firmelor bulgare producătoare de mărfuri de consum, în eforturile lor de a intra sau a-și extinde vânzările pe piața românească vecină.

————————————————————————————————————————————————————————

BARIERE ADMINISTRATIVE PENTRU NAVIGAȚIA PE FLUVIUL DUNĂREA

19 aprilie 2018, ora 10

orașul Ruse, BULGARIA

Focus eveniment: Cea de-a doua întâlnire de lucru, înscrisă în seria meselor rotunde desfășurate în cele opt state dunărene, în cadrul proiectului DANTE – Îmbunătățirea procedurilor și proceselor administrative legate de transportul pe fluviul Dunărea, finanțat prin Programul de Colaborare Transfrontalieră ”Dunărea” 2014-2020, în scopul creării unui cadru coordonat de dezbatere a barierelor administrative cu care se confruntă navigația pe Dunăre și întreprinderea unor măsuri concrete pentru atenuarea acestora și reducerea proceselor birocratice, pierderilor de timp și costurilor pentru țările interesate. Masa rotundă face parte din acțiunile orientate spre realizarea concepției ”Același Fluviu – Aceleași Reguli” la nivel transnațional.

————————————————————————————————————————————————————————

ADUNARE GENERALĂ ȘI  ÎNTÂLNIRE DE NETWORKING B2B

11 mai 2018, ora 11.00

Complex  Bozhentsi, AIR (Rezervația istorică și arhitecturală) din satul  Bozhentsi, Gabrovo, BULGARIA

Focus eveniment: Adunare anuală de raportare și alegerere a firmelor membre ale Camerei. Cu această ocazie,  firmele vor fi informate despre inițiativele și proiectele actuale și viitoare ale Camerei, se vor analiza propunerile pentru activitățile viitoare de interes reciproc. În acest cadru, vor avea loc și întâlniri de networking B2B între firme, pentru realizarea de contacte de afaceri/networking.

————————————————————————————————————————————————————————

AGENȚIA VISA – SERVICII INTEGRATE DE MOBILITATE A FORȚEI DE MUNCĂ

16-17 mai/22-23 mai 2018

Orașul Ruse, Bulgaria

Focus eveniment: Conferință de presă pentru prezentarea serviciilor nou înființate  ale Agenției de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, VISA, în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Bulgaro-Române. Agenția a fost înființată pentru a răspunde nevoilor de informare, consiliere și formare suplimentară, precum și pentru a-i conecta pe cei care caută locuri de muncă în țara vecină, cu cei care au nevoie de forță de muncă. Realizarea unei videoconferințe pentru schimb de experiență între experții din domeniul ocupării forței de muncă din Bulgaria și România.

————————————————————————————————————————————————————————

FESTIVAL ALIMENTAR

19 mai 2018

Orașul Ruse, BULGARIA

Focus eveniment: Cu ocazia Zilei Europene Împotriva  Obezității, UMBAL ”Kanev” AD Ruse va organiza în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Bulgaro-Română un eveniment consacrat problemelor obezității infantile din Bulgaria (țara noastră se situează pe locul 5 din 32 de state la nivel mondial).

————————————————————————————————————————————————————————

MISIUNE DE AFACERI „REGIUNEA DE DEZVOLTARE VEST“

8 – 13 iunie 2018

Orașele: Timișoara, Arad, Oradea, ROMÂNIA

Focus eveniment: Participarea oficială bulgară a CCIBR și companiilor bulgare din sectorul agricol și alimentar la standul comun bulgar din cadrul expoziției BANAT AGRALIM 2018 – orașul Timișoara. Organizarea și desfășurarea de întâlniri B2B pentru firmele din Bulgaria,  din toate sectoarele, cu potențiali parteneri români, la Timișoara și Arad.

————————————————————————————————————————————————————————

 ”VISA – AGENȚIA DE MOBILITATE TRANSFRONTALIERĂ A FORȚEI DE MUNCĂ”

11-12 iunie 2018
18-19 iunie 2018
25-26 iunie 2018

Orașul Ruse, BULGARIA

Focus eveniment: Realizarea unor sesiuni de formare pentru solicitanții de locuri de muncă cu atitudine favorabilă mobilității forței de muncă.

————————————————————————————————————————————————————————

 ”VISA – AGENȚIA DE MOBILITATE TRANSFRONTALIERĂ A FORȚEI DE MUNCĂ”

3-5 iulie 2018  – vizita grupului român în Bulgaria (Ruse)
24-26 iulie 2018  – vizita grupului bulgar în România (Slatina, Craiova)

Focus eveniment: Vizite de formare de trei zile ale  bulgarilor și românilor care caută locuri de muncă în țara vecină sau care doresc recalificare în scopul mobilității pentru muncă. Organizarea de vizite la anumite firme bulgărești, respectiv românești, din regiunea transfrontalieră.

————————————————————————————————————————————————————————

 ”VISA – AGENȚIA DE MOBILITATE TRANSFRONTALIERĂ A FORȚEI DE MUNCĂ”

Septembrie, 2018

Orașul Ruse, BULGARIA
Orașul Slatina, ROMÂNIA

Focus eveniment: Desfășurarea unor sesiuni de informare deschise pentru angajatori, parteneri și solicitanți de locuri de muncă, pe teme legate de legislația muncii și oportunitățile de mobilitate a forței de muncă. Realizarea unei videoconferințe cu biroul Agenției din România.

————————————————————————————————————————————————————————

 FESTIVITATE DE CRĂCIUN

14 decembrie 2018

Orașul București, ROMÂNIA

Focus eveniment: Marcarea finalului celui de-al 15-lea an aniversar de la înființarea Camerei, cu prieteni și parteneri. Prezentarea  realizărilor copiilor din cadrul Fondului Bulgaro-Român pentru Copii, precum și un spectacol-poveste comun, bulgaro-român,  pentru copii.

   

healthy-at-work