Българският парламент прие бюджет 2018

През 2018 г. за данъците не се предвиждат значителни промени, като се запазва приоритетът на правителството за ниски данъци. Предвижда се догодина икономиката в България да отбележи ръст от 3,9%, безработицата да намалее до 6,2%, а инфлацията да е 1,6% – заради поскъпването на храните и горивата.

Според разчетите, от началото на 2018 г. хората с най-ниски доходи ще получават 510 лева минимална работна заплата. Планирано е тя да се увеличава постепенно до 610 лева през 2020 г.

Предвиждат се промени и в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Проектът на ЗБДОО 2018 г. е одобрен от Министерски съвет.  Предстои неговото обсъждане от Народното събрание на Република България.

Според проекта на ЗБДОО за 2018 г. се очаква запазване на максималния месечен размер на осигурителния доход  за самоосигуряващите се – 2600 лв. Предвидено е да отпадне диференцираният размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Очаква се въвеждане на фиксиран минимум от 510 лв., върху който самоосигуряващите се лица да плащат авансово осигурителни вноски за месеца Очаква се и за 2018 г. да не се внасят вноски за фонд „ГВРС“, а максималният размер на гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя ЗГВРСНР за 2018 г. да бъде определeн на 1300 лв.

   

healthy-at-work