Bulgaria și România au căzut de acord să lucreze împreună la dezvoltarea agriculturii în regiune

Guvernul bulgar a aprobat un proiect de Protocol de cooperare între Ministerul bulgar al Agriculturii și Industriei Alimentareși Ministerul român al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a anunțatbiroul de presă al guvernului bulgar.
În cadrul acestei Bulgariași Româniasunt de acord vor coopera în schimbul de experiență și informații, studii științifice, coordonarea pozițiilor comune de negociere, dezvoltarea și consolidarea cooperării în cadrul politicii agricole comune (PAC), precum și în domeniul agriculturii, creșterea animalelor , cultivarea plantelor, siguranța alimentară, lupta împotriva bolilor contagioase ale animalelor,și a metodelor moderne de investigație și tratament ale bolnavilor; etc.

   

healthy-at-work