БРТПП запозна българския президент с част от проблемите по които работи

По време на Българо-румънския бизнес форум, който се проведе на 29 юни 2017 г. в град Букурещ, Румъния, г-н Румен Радев, президент на Република България, съобщи че заедно с неговият кабинет ще разгледат проблеми, които са от национално значение за държавата. Чрез Агенцията за индустриален капитал в България (АИКБ), Българо-румънска търговско промишлена палата (БРТПП) сигнализира на президентството за някои от проблемните ситуации, върху които Палатата работи:

1. Преминаване на ГКПП между България и Румъния при Дунав мост Русе–Гюргево – БРТПП от няколко години следи тази тема, като последната преписка, в която обобщихме най-значимите проблеми и систематизирахме въпроси, по които според нас следва да се работи с оглед разрешаването им, беше изпратена на 17.05.2017 г. до широк кръг институции и заинтересовани лица. С нея ние поискахме създаване на междуведомствена комисия с участието на бизнес-асоциациите и на румънските контролни органи, която да инициира и координира конкретни действия в тази посока.

2. Неблагоприятни условия за корабоплаване в българския участък на река Дунав поради наличие на критични участъци – Българо-румънска палата партнира на 28 институции и организации от дунавските държави, сред които са Дунавската комисия, Министерството на транспорта на Румъния, множество асоциации на корабоплаватели и пристанищни структури по р. Дунав. Последните седмици бяха изпълнени с множество събития, посветени на реката и един сериозен проблем беше поставян неколкократно – плитчините в българския участък на р. Дунав.

Очакваме обратна връзка по отношение на поставените проблеми.

   

healthy-at-work