БРТПП търси да назначи стажант

Българо – Румънска търговско промишлена палата търси да назначи стажант на длъжност Сътрудник по управление на европейски проекти и програми по схема „Нова възможност за младежка Заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Изискано образование: Степен – бакалавър, Специалност – МИО, Маркетинг, Стопанско управление или подобно

Допълнителни умения: Умение за работа в динамична среда, добро владеене на английски и/или румънски език и водене на делова кореспонденция.

Изисквания към кандидатите
Кандидатите следва да са:
Регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);
На възраст до 29 г. включително;
Да не участват в никаква форма на заетост
Да не участват в никакви форми на образование или обучение.

Кратко описание на дейностите при изпълнение на длъжността:
Проследява и подготвя информация за новини, програми и проекти с цел предоставянето й на екипа на Палатата. Разработва проектни предложения за клиенти на Палатата. Участва в екипи по организация на проектни дейности и събития и тяхната отчетност. Стажантът ще популяризира БРТПП и услугите, които тя предоставя сред фирми и организации в България и Румъния, и ще изпълнява други сходни задължения, възложени текущо от Председателя на УС и определения наставник.

Месторабота: гр. Русе, ул. „Хан Омуртаг“ №33, ет.1, офис 1

   

healthy-at-work