БРТПП търси да назначи нов служител

Българо-Румънска Търговско Промишлена Палата-със седалище гр. Русе търси да назначи Мениджър покупки/продажби на трудов договор и пълен работен ден.

Характеристика на заеманата длъжност Мениджър покупки/продажби:
Планира, управлява и координира дейностите по продажби на организацията.

Изпълнява следните основни задачи:

– планира и организира програми за директни продажби и доставки;

– определя ценови листи, бюджети, методи за продажба, специализирани кампании;

– установява и управлява оперативни и административни процедури, свързани с дейностите по продажби;

– планира и контролира ежедневни дейности;

– осигурява ефективно използване на ресурсите;

– представлява организацията на преговори относно продажби и маркетинг, търговски изложения и други форуми.

Изисквания:

Кандидатите следва:
– да имат икономическо, техническо, или сходно образование, минимум степен „бакалавър“

– да са с отлични познания по: английски език, компютърна грамотност, делова кореспонденцияю

– да се отнасят отговорно към поставените задачи

– да са инициативни

– да притежават умения за комуникация и клиентски-ориентирано поведение

– ВЛАДЕЕНЕТО НА РУМЪНСКИ ЕЗИК Е ПРЕДИМСТВО.

* кандидатите трябва да са до 29 год. възраст, регистрирани в Бюрото по труда по схема „Нова възможност за младежка заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Договорът е за пълен работен ден – първоначално е срочен-за 6 месеца и се сключва с Българо-румънска търговско промишлена палата.

Ние предлагаме:

– разнообразна работа в млад и амбициозен екип

– мултикултурна среда

– възможност за допълнително обучение

Месторабота: Русе
Стартова заплата: 862 BGN (Бруто)

Ако предложението представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете своята автобиография с актуална снимка и кратко мотивационно писмо.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте са лични по смисъла на ЗЗЛД и всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

   

Via expo

healthy-at-work