БРТПП и Търговска, индустриална и селскостопанска палата – Тимиш, Румъния подписаха официален меморандум за сътрудничество

Двете палати обсъждат вече предстоящи съвместни дейности

През месец юли 2017 г. Българо-румънска търговско промишлена палата (БРТПП), заедно с една от фирмите, членуващи в палатата – Идеята ми ЕООД, посетиха Търговска, индустриална и селскостопанска палата – Тимиш, Румъния, където бе подписан официално меморандум за сътрудничество между двете палати.

Целта на визитата на Българо-румънска търговско промишлена палата бе обсъждането на предстоящи съвместни дейности. БРТПП планира през месец май 2018 г. да участва с общ щанд заедно с български аграрни фирми, на селскостопанското изложение Banat Agralim в Тимишоара, Румъния. Ще бъдат презентирани икономиката и селското стопанство в България. Ще има възможност за осъществяване на бизнес контакти.

Българо-румънска палата и Търговско промишлената палата в Тимиш ще си сътрудничат и по проект Виза (за повече информация тук), по който Българо-румънска палата е водещ партньор.

Търговската, индустриална и селскостопанска палата – Тимиш, Румъния организира редица изложения, с които може да се запознаете тук. В качеството си на партньор, Българо-румънска търговско промишлена палата НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО предоставя подкрепа на българските компании при тяхното представяне на изложенията.

 

***

Индустриален център и столица на региона е гр. Тимишоара. По показател БВП, за 2016 г. окръг Тимиш се нарежда трети след окръг Букурещ-Илфов и Констанца. За периода 2015-2018 г. се предвижда икономическият растеж на региона да надхвърли 4 %. Международното сътрудничество със Сърбия и Унгария е важна част за икономиката на региона. Износът, осъществен в окръг Тимиш през 2016 г., се равнява на 9,29 % от експорта на Румъния. Селскостопанската индустрия е силно развита – Тимиш разполага с 693 416 хка обработваема земя, която заема 79 % от цялата му площ. Най-голям дял имат царевицата (40%) и пшеницата (30%). Тимишоара е най-големият индустриален център в Румъния, като заедно с Брашов и Констанца образуват 10% от общият оборот на супер/хипермаркетите в Румъния.

   

healthy-at-work