БРТПП събира мнения и препоръки относно подобряване преминаването на КПП по Дунава

Във връзка с продължаващите проблеми, свързани с преминаване и превоз на товари през границата между България и Румъния и по-конкретно по двата моста над р. Дунав при Русе – Гюргево и Видин-Калафат, Българо-румънска търговско-промишлена палата подготвя преписка с предложения до компетентните органи на двете държави за въвеждане на промени и подобрения с цел по-бързо и коректно обслужване, намаляване до минимум натрупването на опашки и т.н.

В тази връзка ви молим в срок до 1 март 2017 г. да ни изпратите информация за всякакви административни, законови, организационни и други пречки и нарушения, които сте наблюдавали в ежедневната си дейност, свързана с преминаване на граничните пунктове, като включите и вашите мнения и препоръки за тяхното решаване.

Предварително ви благодарим и ще ви държим информирани за следващите стъпки!

   

healthy-at-work