БРТПП с одобрен проект по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 

 

Проект „Виза – агенция за трансгранична заетост“ е класиран четвърти сред одобрените проекти по Втората покана на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020. Това стана ясно на 8 декември 2016 г. на срещата на Комитета за наблюдение на програмата. Продължителността на проекта е 24 месеца, а водещ партньор е Българо-румънска търговско-промишлена палата.

Основната цел на проекта е да насърчи трансграничната заетост и мобилността на работната сила в региона чрез създаване на устойчива структура, която ще предоставя информация, услуги и обучение, както на работодатели, така и на всички търсещи възможности за реализация от двете страни на р. Дунав.

   

healthy-at-work