Българо-румънска палата присъединява към членовете си Балистик Сел ЕООД

Балистик сел ЕООД е иновативна софтуерна компания, фокусирана върху разработване, доставка, инсталация и интеграция на съвременни информационни системи в различни сфери.

Портфолиото им от услуги включва: 

  • Стратегически организационно консултиране
  • Консултации за управление на фирмите
  • Оптимизация и управление на бизнес процеси
  • Най-съвременна технология
  • Обучения
  • Консултиране за възможности за финансиране

Най-големият им актив са хората във фирмата. Компетентност, ангажимент и креативност са характеристики на служителите им . Тези качества са ключът към сърцата на клиентите. Това е причината, поради която те продължат да инвестират в своите служители,както и в приятна и здравословна работна среда.

   

healthy-at-work