Българо-румънска палата присъединява към членовете си Помона Плод ООД

Помона Плод ООД е създадена в началото на 2017 година и се занимава с предлагането на различни видове пресни и замразени (цели и нацепени) кайсии, череши и сливи, сортирането и подготовката им за продажба не само в България, но и на пазарите на европейските страни. Целта им е да разширят бизнес дейностите с надеждни партньори.

Част от дейността на фирмата включва сушенето на плодове и зеленчуци и търговията на едро и дребно с тях, както и производство на зеленчуци и плодове в оранжерии и овощни градини. Плодовете, които предлагат, са с високо качество. Изборът на място е важна част от философията на фирмата – избират градини, разположени в най-добрите райони, чието географско разположение и климат са благоприятни за отглеждането на плодове. 

Помона Плод ООД има намерение да изнася продукция както за страните от ЕС, така и извън него. Фирмата предлага високо качество на обслужването и отговаря подобаващо на всички клиентски изисквания по отношение на сортирането и опаковането на плодовете.

Ел. поща: pomona_fruit@abv.bg

   

healthy-at-work