БРТПП представи новата си инициатива „ВИЗА – Агенция за трансгранична трудова мобилност“

На 28 ноември 2017 г. в град Русе се проведе среща между ръководството на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Русе, представители на европейската мрежа за услуги по заетостта – EURES и експерти от Българо-румънска търговско промишлена палата.

По време на срещата беше представена новата инициатива на Палатата „ВИЗА – Агенция за трансгранична трудова мобилност“, по проект, финансиран от програма INTERREG V-A Romania – Bulgaria, в който Палатата е водещ бенефициент с партньор Агенцията за устойчиво развитие Слатина. Посредством Агенция Виза Българо-румънската търговско промишлена палата започва да предоставя нов тип услуги за развитието на трансграничен трудов пазар.

Г-жа Лора Саркисян, PR по проекта на БРТПП, запозна присъстващите с необходимостта от създаването на Агенцията за трансгранична мобилност, отчитайки пречките, които среща бизнесът, когато има необходимост да наеме работници от съседната държава. Представителите на Българо-румънска палата също така  подчертаха, че новосъздадената Агенция Виза ще работи активно и в изпълнение на мисията на организацията да подкрепя взаимодействията между бизнес структурите в двете държави.

Беше представено и първото по рода си изследване на трансграничната трудова мобилност между България и Румъния, което ще бъде публикувано в сайта на Българо-румънската търговско-промишлена палата.

Изследването представя нови към момента данни за перспективите за заетост, препятствията и възможностите за трудова мобилност между двете държави с акцент върху осемте български области и седемте румънски окръга на трансграничния регион.

   

healthy-at-work