Официално представяне на БРТПП на Общото събрание на Pro Danube International

На 16 март 2018 г. в гр. Виена се проведе годишното отчетно-изборно събрание на Про Данюб Интернешънъл (PDI) Австрия – партньор на Българо-румънска палата в проект ДАНТЕ, на което присъства г-жа Елеонора Иванова, Председател на УС на Палатата.

Припомняме Ви, че Българо-румънска търговско промишлена палата се присъедини към PDI в през февруари т.г. и стана част от мрежата от организации и частни предприятия, работещи за постигането на по-добра инфраструктура и услуги по река Дунав.

Първата официалната сесия започна с приветствия от организаторите: г-н Манфред Зайц, Генерален секретар на Про Данюб Интернешънъл и г-н Михаел Фазекас – Изпълнителен директор на Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа. След това г-жа Вера Хофбауер, Ръководител на Висшия орган по корабоплаването към австрийското Министерство на транспорта, иновациите и технологиите поздрави участниците от името на Министъра на транспорта на Австрия и представи „Дунавския воден път като важен елемент от транспортната политика и част от дейностите на австрийското председателство на ЕС“.

Заместник председателят на Комитета по мобилност и транспорт към Европейската комисия г-н Жил Берго говори за дейностите на Европейската комисия и в частност Дирекцията по мобилност за улесняване навигацията по река Дунав като част от европейската политика за транспорт по вътрешните водни пътища. В допълнение Заместник министърът на транспорта на Сърбия г-н В. Ковачевич представи възможностите за възстановяване и модернизация на транспорта по вътрешните водни пътища. Главният изпълнителен директор на Пристанищна администрация Констанца г-н Тивилич запозна присъстващите с инвестиционните планове и проекти за утвърждаването на пристанище Констанца като основен логистичен център за Дунавския регион.

Срещата продължи с представянето на Мастър плана за рехабилитацията и поддържането на фарватера по река Дунав и плавателните му притоци, както и с преглед на настоящите проекти на Про Данюб Интернешънъл (PDI) и бъдещото й партньорство с Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа.

В рамките на втората закрита сесия от събранието беше направен отчет за дейността на Pro Danube International през 2017 г. и беше представена програмата до края на 2018 г.  Като председател на УС на Българо-румънска търговско-промишлена палата г-жа Елеонора Иванова получи възможността накратко да представи организацията пред останалите членове на мрежата на PDI – асоциирани към нея организации, компании и сдружения на корабособственици, вътрешни превозвачи, пристанищни оператори от Австрия, Румъния, Унгария, България, Германия, Белгия, Холандия и др.

Следващото общо събрание ще се проведе на 8 май 2019 г. в гр. Виена.

   

healthy-at-work