Българо-румънска палата стана пример за добра практика в гр. Карлсруе

На 23 и 24 април 2018 г. град Карлсруе, Германия, стана домакин на третата среща на партньорския консорциум по проект „ДАНТЕ подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав“.  В рамките на срещата бяха обсъдени дейностите, които вече са  стартирали или приключили в рамките на отделните работни пакети и бяха отчетени резултатите от проведените национални кръгли маси в осем от дунавските държави. Информацията от България, свързана с конкретни проблеми и въпроси, касаещи речното корабоплаване – гранични процедури, въведената система за електронна обработка на документи, мерки, които следва да се координират от съответните държавни институции беше събрана, дискутирана и представена от двамата участници от Българо-румънска търговско-промишлена палата.

В качеството си на медиатор от българска страна, палатата получи  благодарност от страна на партньорите и по-специално от представителите на работните групи по Приоритетни области PA1a & PA11 (вътрешно-воден транспорт и сигурност) към Дунавската стратегия за успешната координация на всички институции, пристанищни власти и представители на бизнеса на местно ниво, във връзка с въвеждането на унифицирани форми за контрол на плавателните съдове по р. Дунав.

Палата беше посоченa като пример за добра практика, който беше препоръчан и на другите държави.

Проект ДАНТЕ, създаден по инициатива на австрийската мрежа Pro Danube International – водещ партньор и координатор на проекта – и финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020, е обща инициатива на частния сектор и публичните власти, която цели да идентифицира и елиминира административните бариери пред транспорта по р. Дунав и неговите плавателни притоци.

Припомняме ви, че на 19.04.2018 г. в гр. Русе се проведе втората работна среща-дискусия по проблемите на корабоплаването, организирана от Българо-румънска търговско-промишлена палата, като част от дейностите по проект ДАНТЕ. В обсъжданията взеха участие к.д.п. Живко Петров – изпълнителен директор на ИА „Морска администрация“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Елеонора Иванова – председател на УС на Българо-румънска търговско-промишлена палата, както и представители на бизнеса и публичните регулаторни органи – Гранична полиция, Агенция „Митници“, Агенция „Морска администрация“, пристанищни власти, фитосанитарни органи, корабни агенти, туроператори, спедитори.

   

healthy-at-work