Българо-румънска търговско-промишлена палата се присъедини към Pro Danube International Австрия

Изключително се радваме да Ви съобщим, че вече сме част от членовете на Pro Danube International (PDI) по силата на Решение на Управителния съвет на Българо-румънска търговско-промишлена палата, взето на Общото събрание през месец май 2017 г.  PDI е организация, която представлява мрежа от частни предприятия, работещи за постигането на по-добра инфраструктура и услуги по река Дунав, с цел по-интензивното използване на екологосъобразния вътрешен воден път.

PDI е създадена през 2011 г. като румъно-австрийска инициатива, като постепенно измества регионалния си фокус и се обръща към компании и асоциации от целия Дунавски регион. Сред членовете на организацията са: Pro Danube Austria, Асоциацията на корабособствениците и речните оператори в Румъния (AAOPFR), Асоциацията на операторите на пристанище Констанца (Румъния), Унгарската корабна федерация, Пристанище Булмаркет (България), превозвачи и оператори от Германия, Холандия и др.

Понастоящем Pro Danube International представлява „Дунавския бизнес“ в политическия дебат относно транспортната политика, транспортните технологии и регионалното развитие. Организацията е фокусирана върху интегрирането и укрепването на дейности чрез които да се създаде по-благоприятна политическа рамка, да се подобри инфраструктурата на водните пътища и да се насърчат инвестициите в пристанищата, флота, както и в морския и логистичния персонал.

Председателят на УС на Българо-румънска търговско-промишлена палата г-жа Елеонора Иванова е поканена и ще участва в Годишното общо събрание на Pro Danube International на 16 март в гр. Виена, Австрия. Официални гости и говорители на събитието ще бъдат Министърът на транспорта на Австрия,  Заместник председателят на Комитета по мобилност и транспорт към Европейската комисия, Заместник министърът на транспорта на Сърбия, Главният изпълнителен директор на Пристанищна администрация Констанца, Изпълнителния директор на АППД Русе, България и др.

Събранието ще продължи с отчет за дейността на  Pro Danube International през 2017 г. и представяне на програмата за 2018 г. пред присъстващите членове на мрежата на PDI – представители на асоциираните към нея организации, компании и сдружения на корабособственици, вътрешни превозвачи, пристанищни оператори от Австрия, Румъния, Унгария, България, Германия, Белгия, Холандия и др.

   

healthy-at-work