БРТПП с участие на Danube Transport Day

На 23 ноември в сградата на Европейския парламент в гр. Брюксел за втора поредна година се проведе инициативата “Danube Transport Day” – ден на транспорта по река Дунав, на която присъства и г-жа Елеонора Иванова – Председател на УС на БРТПП.  Събитието беше организирано от г-жа Ана Клаудия Тапардел – член на Европейския парламент и Про Данюб Интернешънъл – Австрия – партньор на Българо-румънска палата в проект ДАНТЕ, част от обединените усилия на публичните власти и частния сектор за подобряване на условията за корабоплаване по реката. 

Конференцията събра високопоставени представители на Европейската комисия, сред които г-жа Виолета Булц – Еврокомисар по транспорта, г-жа Мая Бакран-Марчи – Зам. генерален директор на ГД “Мобилност и транспорт“, г-н Марко Онида – Координатор на Дунавската стратегия към ГД „Регионална политика“, както и на Европейския парламент, сред които г-н Петър Корумбашев. Присъстваха още г-н Феликс Строе – Министър на транспорта на Румъния, г-н Велико Ковачевич – заместник-министър на транспорта на Сърбия, г-н Йонуц Пучеану – кмет на Галац, както и над 70 представители на европейски организации и компании, свързани с транспорта по реката.

В своето изложение г-жа Булц наблегна на огромния икономически потенциал на реката като транспортно средство, но и на факта, че в Европейската комисия днес липсва силен лобинг и популяризиране на предимствата на вътрешноводния транспорт по Дунав. Тя заяви, че Комисията е готова да обърне специално внимание, но е необходим конкретен план за действие за реката, така че да могат да бъдат предоставени съответните технически и финансови ресурси.

На фона на презентациите на министерствата на транспорта на Румъния и Сърбия, съдържащи конкретни програми и примери за проекти, които потвърдиха разбирането на двете ни съседни държави за мястото на река Дунав като най-ефективното в икономически и екологичен аспект средство за транспорт, България не само че не беше представена на правителствено ниво, а и всички ние българските участници, присъстващи в залата, изслушахме неколкократно упреците към нашата държава за неспазване на поетите ангажименти по поддръжка фарватера на реката. Представителите на корабоплавателите изнесоха конкретни данни за разходите и щетите, които се генерират за тях поради липсата на драгажни дейности (принудителна по-ниска скорост, повече разход на гориво, по-малък тонаж, забавяния за доставка на стоки, повреда на плавателните съдове и т.н).

Припомняме, че  през месец юли т.г. над 60 представители на европейски и български компании и организации изпратиха до българското транспортно министерство официална петиция, с която настояваха България да предприеме незабавни мерки за драгиране на критичните участъци по реката в изпълнение на подписаната от министрите на Дунавските държави (последно в Ротердам през м. юни 2016 г.) декларация за осигуряване на нормални навигационни условия за корабоплаване.

Като организация на бизнеса, която е пряко ангажирана в редица инициативи, касаещи активизиране на корабоплаването в българо-румънския участък на р. Дунав за превоз на товари и туризъм, Палатата твърдо застава зад исканията на сектора и ще търси активно подкрепа и сътрудничество на всички нива, така че р. Дунав да бъде припозната като един от приоритетите за развитие на транспорта на национално ниво и важна предпоставка за възстановяване на Северна България.

   

healthy-at-work