БРТПП разширява спектъра на услугите си за българските и румънските работодатели в сферата на трансграничната заетост

Българо-румънска търговско промишлена палата разширява услугите си в подкрепа на българските и румънските работодатели, които се интересуват от наемане на персонал от съседната държава.

Как да наемете служители от Румъния или съответно от България, какви са законовите условия, какви обучения да предоставите, как да се ориентирате в информацията в съседната държава – в следващите две години ще получите отговори на тези и на много други въпроси чрез достъп до анализи, информация, специфични за вашия профил консултации, необходимите ви обучения и още много разнообразни подходи. Всички фирми от трансграничния регион Румъния – България са поканени да станат съавтори на новите услуги чрез участие в проучвания, обучения и дискусии.

Това е възможно благодарение на проект „ВИЗА – Агенция за трансгранична трудова мобилност“, финансиран от европейската програма „Интеррег V-А Румъния – България“, който се реализира от БРТПП в партньорство с Асоциацията за устойчиво развитие – Слатина.

В бъдеще палатата ще ви предоставя подробна информация за всички събития и документи по проекта чрез собствените си комуникационни канали, включително и сайт на проекта, чрез медиите в региона, а също така и чрез пряка кореспонденция със заинтересованите фирми.

   

healthy-at-work