Bosch ще инвестира 120 млн. евро в Румъния до средата на 2013 г.

Bosch ще инвестира 120 млн. евро до средата на 2013 г. в нов завод за автомобилни компоненти в Клуж и разширяване на производствените мощности в завода Блаж с удвояване на броя на служителите до 2000, след като продажбите на местния пазар  нараснаха с 18% до 188 млн. EUR за миналата годината.

Bosch ще направи 77 млн. евро инвестиция „на зелено“ в завода в Клуж на обща площ от 38,000 кв.м.. Производството на електронни командни устройства предназначени за автомобилната индустрия ще започне в средата на 2013 г. с производствен персонал от 340 души. Заводът ще бъде разширен до 2018 г., при което работните места ще се увеличат до около 1600.

   

healthy-at-work