Boian Natural Resources SRL се присъедини към нас

Boian Natural Resources SRL е семейна румънска компания, която създават в края на 2016 г. Наталия Кузнецова и Валентин Боян, с цел да свържат малките и отдалечени производители на традиционни продукти с бързо нарастващия брой млади семейства от столичния район на Букурещ. Постепенно бизнесът се превръща в начин на живот за Наталия и Валентин, които влагат и използват своите знания, умения и интереси, за да го развиват. Семейните им пътувания през уикенда стават добра възможност за откриване на нови места, опитване на ястия от местната кухня, срещи с традиционните производители и създаване на нови партньорства. А предпочитанията на децата се превръщат във важен критерий при избора на доставчици.

Към момента средните дневни продажби на фирмата са се увеличили три пъти в сравнение с началото, като растежът се дължи основно на големия брой постоянни клиенти – над 90%. Компанията продава чрез два основни канала: магазин за продажби на дребно и електронен магазин. Броят на основните доставчици постепенно се разширява до 35 местни производители от цяла Румъния, а от стойността на месечните си продажби Boian Natural Resources SRL осигурява за всеки производител средно по една минимална заплата. Компанията прилага гъвкава система за управление, с минимални извънредни разходи, като по този начин е в състояние бързо да реагира на нуждите на пазара. Основният търговски успех на фирмата се дължи на управлението на приходите. За половината от доставчиците си Boian Natural Resources идентифицира и популяризира най-малко 1 продукт в печалбата от своите Топ 20 продукта, като по този начин постига балансираното участие на всички производители в генерирането на печалба.

Плановете за развитие на компанията включват и българския пазар, като интересът е насочен  еднакво и към българските продукти, и към клиентите в България. Целта е да се утвърди бизнес профилът на фирмата чрез надеждни доставчици на висококачествени традиционни продукти директно до крайния потребител, като се предлага разнообразие от вкусове с типичен географски привкус. По този начин компанията ще отговаря още по-добре на изискванията и нуждите на клиентите в своя пазарен сегмент, след като добави в портфолиото си продукти, произведени от двете страни на река Дунав, от Карпатите до Балканите и от районите покрай бреговете на Черно море в двете държави.

   

healthy-at-work