Българската агенция за инвестиции очаква 1.2 млрд.евро инвестиции

Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции прогнозира, че чуждите инвестиции в България могат да стигнат 1.2 млрд.евро за 2014 година. За периода януари-април т.г. привлечените инвестиции са 106,6 млн.евро

За първите шест месеца на годината сертифицираните инвестиционни проекти са на стойност 94 млн.лева с 3213 работни места. В процес на сертификация от БАИ са 15 проекта за 567 млн. лева, които ще осигурят 7851 нови работни места. Сред тях са три инвестиционни проекта, които са на стойност над 50 млн. лева, като един от тях е в София, а другите в региони с висока безработица и те са свързани с производството и електрониката.

По предварителни данни на НСИ Преките инвестиции в България за януари – май 2014 г. възлизат на 302.6 млн. евро (0.7% от БВП), при 456.9 млн. евро (1.1% от БВП) за януари – май 2013 г., като са по-ниски със 154.3 млн. евро (33.8%). За май 2014 г. те нарастват с 8.6 млн. евро, при увеличение в размер на 151.8 млн. евро за май 2013 г.

По държави, най-големите преки инвестиции в страната за януари – май 2014 г. са от Британски Вирджински Острови (110.5 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Франция (-46.4 млн. евро).

   

healthy-at-work