Бизнес-форум, 26 май 2014 г.

Българо-румънска търговско-промишлена палата организира Българо-румънски бизнес форум, който ще се проведе на 26 май 2014 г. от 14.00 ч. в курортен комплекс „Албена“, хотел „Фламинго Гранд“.

Събитието е във връзка с годишното общо събрание на фирмите-членове на Палатата и има за цел да предостави възможност на заинтересованите български и румънски компании да установят нови контакти и бъдещи партньорства.

Потвърдили към момента участие в събитието са български и румънски бизнес-организации: Търговско-промишлена палата на окръг Прахова (гр.  Плоещ), Търговско-промишлена и земеделска палата – Кълъраш, Търговско-промишлена и земеделска палата – Телеорман; български и румънски фирми от сферата на хранително-вкусова промишленост, строителство, търговия, бизнес посредничество и агентство, транспорт, производство и търговия с химически препарати, електроника, пчеларство.

За официални гости на събитието са поканени н.пр. Александър Филипов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Букурещ и г-н Бронислав Денев – Ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси към посолството, н.пр. Антон Пъкурецу – извънреден и пълномощен посланик на Румъния в София, представители на Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Поканени са областните управители на Варна и Добрич, както и кметовете на Общините Варна и Добрич.

Програма на събитието:

14:00 – 14:15 ч. Откриване на Бизнес форума. Приветствия от официалните гости
14:15 – 14:45 ч. Представяне на Българо-румънска палата и проект „Здрави на работното място“ – адаптиране на швейцарския опит за здравословна и продуктивна работна среда
14:45 – 15:00 ч. Фирмени презентации
15:00 – 16:00 ч. Двустранни бизнес срещи
16:00 – 18:00 ч. Коктейл

Участието в бизнес-форума е безплатно за всички български и румънски компании.

Заинтересованите фирми следва да попълнят и изпратят формуляр за участие по ел. поща info@brcci.eu или факс: +359 886 897 744

За доп. информация и контакти: +359 82 507606; e-mail: info@brcci.eu

   

healthy-at-work