База данни на експерти с български и румънски език

В отговор на многобройните запитвания, които постъпват при нас от компании и организации, търсещи търговски представители, мениджъри, експерти, работници и служители, владеещи български и румънски език и като част от информационната база данни, която ще бъде създадена и текущо актуализирана в рамките на проект ВИЗА, Българо-румънска палата започна подготовката на база данни на физически лица – българи и румънци, които търсят временна или постоянна работа, могат да се ангажират за извършване на конкретна услуга (превод, организиране или придружаване по време на бизнес среща), както и такива, които имат и други конкретни умения, професия и/или специфичен опит в определена област. Моля насочвайте информация и контакти към нас на: office@brcci.eu

   

healthy-at-work