Анкета: трансгранична трудова мобилност и потребности на бизнеса

Българо-румънската търговско промишлена палата разработва нов тип услуги за българските и румънските работодатели, свързани със създаване и развитие на трансграничен трудов пазар.

Нарекохме новата си инициатива ВИЗА – Агенция за трансгранична трудова мобилност по наименованието на проекта, финансиран от програма INTERREG V-A Romania – Bulgaria, който Палатата инициира съвместно с Агенцията за устойчиво развитие в гр. Слатина, окръг Крайова.

Създадохме Агенция Виза, защото отчетохме колко пречки срещат българските фирми, когато имат необходимост да наемат румънски служители или да изпратят свои работници временно на работа по фирмени проекти или поръчки отвъд Дунава:

– Няма откъде на български език да се получи актуална информация за действащото в Румъния трудово законодателството, практиките, нивата на заплащане;
– Трудно се намират служители с нужната квалификация, говорещи румънски език;
– Нужно е време да се потърси квалифицирана помощ за индивидуална консултация по конкретен казус;
– Нужно е проучване и трудно се намира кой и къде да предостави качествено обучение по румънски език и т.н.

Всичко това до 1 година ние ще можем професионално да ви предоставяме чрез Агенция ВИЗА, която ще бъде нова, постоянно действаща структура в рамките на Българо-румънска търговско промишлена палата и нашия румънски партньор Агенцията за устойчиво развитие в гр. Слатина. 

За да ви бъдем максимално полезни започваме новата инициатива с изследване на трансграничната трудова мобилност и потребностите на бизнеса, в което се надяваме да се включите. То ще ни даде основа, за да развием нашите услуги по начин, който удовлетворява вашите потребности: обучения, консултации по заявени от вас теми, разпространение на специализирана информация, електронна система за търсене и предлагане на работа, наръчници в подкрепа на служителите Ви от съседната държава и мн. др.

Ще сме ви изключително благодарни, ако отделите няколко минути за попълване на приложената анкета.

Оставаме на разположение за допълнителна информация за Агенция ВИЗА и БРТПП, както и за предложения за партньорство и нови инициативи.

За връзка с нас:
ел.поща: visa@brcci.eu
телефон: +359 82 507 606

С уважение,
Елеонора ИВАНОВА,
Председател на УС на БРТПП

   

healthy-at-work