Анализ на резултатите от анкетно проучване по проект ВИЗА

Продиктувани от все по-задълбочаващата се криза на трудовия пазар в България и Румъния и нуждата от хора със специфични умения и професии, за които има все по-голям дефицит на пазара на труда, БРТПП с подкрепата на своите български и румънски партньори проведе през лятото проучване сред общо 146 румънски и български компании относно техните нагласи и нужди от квалифицирана работна ръка.

Обобщение на резултатите можете да намерите тук.

Съдържанието на този документ може да бъде използвано или копирано от вас само с изричното посочване на източника.

   

healthy-at-work