A avut loc conferința finală a proiectului ” Rețea și plaformă web pentru îmbunătățirea conștiinței publice privitoare la gestionarea și protejarea mediului în zona transfrontalieră Giurgiu-Ruse și în zonele adiacente de frontieră” – AEMPROBG

Universitatea din Ruse „Angel Kanchev” Partener 2 a găzduit conferința finală a proiectului proectului „ Rețea și plaformă web pentru îmbunătățirea conștiinței publice privitoare la gestionarea și protejarea mediului în zona transfrontalieră Giurgiu-Ruse și în zonele adiacente de frontieră”  – AEMPROBG, Cod Proiect: COD MIS- ETC: 594, Proiectul a fost finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Conferința a avut loc in data de 11.25.2015 în orașul Ruse, Universitatea „Angel Kanchev”, sala 101. La eveniment au participat peste 150 de persoane și a fost deschis de către coordonatorul  de proiect pentru Universitatea Ruse Profesor universitar doctor docent  Atanas Atanasov. La lucrările conferinţei a luat parte, inclusiv cu prezentari,oaspeti: dr.ing. Muraru Vergil, dr. ing. Cardei Petru, dr. docent Chavdar Vezirov, dr.ing. Muraru Cornelia-Ionel, prof. univ. dr. Petar Dimitrov si asistent principal dr.Nicolai Kovachev La conferință au participat reprezentanți ai IASS „Obraztsov Chiflik” Ruse.

Cuvântul de deschidere l-a avut doctor docent Atanas Atanasov care a salutat cu mult respect pe cei prezenți. Din partea echipei de proiect au tinut o prezentare urmatoarele persoane delegate:

Dr.ing. Muraru VergilINMA Bucuresti a prezentat   rezultatele obținute:

–        Parteneriat  pentru instruire si  transfer de know-how și Îmbunătățirea conștiinței publice referitoare la gestionarea și protecția mediului.

–        Plaforma web pentru  cresterea conștiinței publice referitoare la gestionarea și protecția mediului.

–        Creşterea gradului de conştientizare privind protejarea şi administrare a mediului pentru cel putin 10000 locuitori

–        Dezvoltarea cooperării între Universitatea din Ruse „Angel Kanchev” si   INMA București în cercetare – dezvoltare- inovare, transfer de tehnologic şi know-how pentru mediul de afaceri.

Petru Cardei – INMA Bucuresti a prezentat: Condiții de mediu prezente în regiunea de frontieră Giurgiu – Ruse în ceea ce privește cercetarea de mediu din punct de vedere ecologic:

–        Modelarea matematica in probemele de mediu

–         Haldele ilegale de gunoi

–        Influența negativa a zgomotul , monoxidul de carbon și dioxidul de carbon

–        Soluţii posibile pentru aceste probleme.

Chavdar VezirovUniversitatea „Angel Kanchev”, Ruse a prezentat:

Impactului al utilajelor agricole asupra mediului înconjurător:

–   Deteriorarea solului din cauze tehnologice.

–  Motive tehnologice care agraveaza  compactarea  solului.

–  Influenţa exercitată de diferitele organe de lucru asupra  solului.

–  Organe de lucru pentru prelucrarea solului- exemple.

–  Determinarea formei si a dimensiunilor petei de contact a pneului folosind   program complex ABAQUS.

Cornelia Muraru – Ionel – INMA Bucuresti a prezentat:

Servicii oferite de Rețeaua Europeană pentru  sprijini antreprenoriatul EEN, pentru domeniul mediului:

–        Accesul IMM-urilor la finanțare europeană.

–        Posibilitatea de a crea contacte internaționale

–        Ajuta IMM-urile să-şi vândă produsele

Petar DimitrovUniversitatea „Angel Kanchev”, Ruse a prezentat: Utilizarea vegetației și a reziduurilor organice de origine vegetală pentru a proteja solul de eroziune eoliană

–        Descrierea solului și caracteristicile sale

–        Modalități de cultivare a terenului, pentru a reduce impactul eroziunii vântului

–        Masini agricole utilizate  pentru reducerea impactul eroziunii vântului

Nikolai Kovachev – Universitatea „Angel Kanchev”, Ruse a prezentat:   Riscuri provocate de zgomot – emisii / imisii

–        Nivel de zgomot şi parametri.

–        Principalele etape de gestionare a riscurilor în sistemele ergonomice.

–        Metode de examinare ergonomica a riscurile generate de expunerea la zgomot

Bugetul total al acestui proiect se ridică la 954 757.66 euro.

AEMPROBG – proiect implementat în parteneriat cu “Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Maşini si Instalatii Destinate Agriculturii si Industriei Alimentare” – INMA Bucureşti – lider de proect , Universitatea “Angel Kanchev” , Ruse partener 2 si “Clubul Prietenilor Parcului National Rusenski Lom” –Ruse – partener 3.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:

Conducator de proiect: 

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și IndustrieiAlimentare – INMA București

Adresa:B-dul Ion Ionescu de la Brad, Nr. 6, Oficiul Poștal 18
Cod poștal 013813, Sector 1, București
Tel: 021/269.32.55, Fax: 021/269.32.73
E-mail: icsit@inma.ro, http://www.inma.ro

Persoana de contact: Vergil Muraru

E-mail: vmuraru@inma.ro, icsit@inma.ro

Partener P2:

Universitatea “Angel Kanchev” , Ruse
Adresa:8 Studentska str., Cod Postal 7017, Ruse
Tel: 00359.885.497.406
Fax:00359 082 845 708, E-mail: secretary@uni-ruse.bg
Persoana de contact: Atanas Zdravkov Atanasov
E-mail: aatanasov@uni-ruse.bg

 Partener P3:

“Clubul Prietenilor Parcului National Rusenski Lom” – Ruse
Adresa:Skobelev Blvd. 7, Cod Postal 7000, Ruse
Tel: 00359.82.872.397
Fax: 00359.82.828.730, E-mail: info@lomea.org
http://www.lomea.org

Persoana de contact: Emiliya Ivanova Petkova
E-mail: petkova@lomea.org

   

healthy-at-work