БРТПП с участие на Шестият годишен форум на стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR)

Палатата разпространи сред участниците рекламни материали по проект ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав

Шестият годишен форум на стратегията на ЕС за Дунавския регион, който се проведе на 18-19.10. Будапеща, беше организиран съвместно от Унгария (настоящо председателство на EUSDR), Европейската комисия и Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020 г. Събитието откри г-н Виктор Орбан, Министър – председател на Унгария. Към събитието имаше сериозен интерес, което принуди организаторите да ограничат по-рано от очакваното регистрирането на нови участници. Регистрирани бяха над 900 участника, сред които и двама експерта на Българо-румънска търговско промишлена палата, част от екипът по изпълнение на проект ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020 г.

Няколко паралелни сесии и двата дена се проведоха в зали на Конгресен център в Будапеща (Budapest Congress Centre), а 26 изложителя имаха възможност да подредят своите щандове на специално обособена площ . Сред изложителите бяха Европейска комисия – Генерална дирекция „Регионална и градска политика“, програма Interreg Central Europe, щандове по Приоритетните области (Priority Area) на самата стратегия, а БРТПП като отговорен партньор от партньорския консорциум за изпълнението на комуникационните дейности по проекта, предостави рекламни брошури на ДАНТЕ , които бяха изложени на два щанда – на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020 г. и Приоритетна област 1 а – Мобилност по вътрешните водни пътища (Waterways Mobility).

На форума беше публикувано Съвместно изявление на министрите, отговарящи за прилагането на Стратегия на ЕС за Дунавския регион, изказващо убеждението, че въпросите на регионалната енергийна сигурност, развитието на инфраструктурата и екологичната свързаност са в основата на общото бъдещо икономическо развитие и просперитет на региона.

Снимки: БРТПП

 

   

healthy-at-work