Avocata Luisa Mitroi

Avocata Luisa Mitroi este partener îndelungat al Camerei de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română. Dumneaei are o experienţă de 12 ani, de succes, în calitate de consilier juridic în companii române şi multinaţionale din domeniul serviciilor IT şi de telecomunicaţii (ORANGE ROMÂNIA etc.), este expertă în licitaţii publice/achiziţii, expertă în securitatea şi sănătatea la locul de muncă, având experienţă în tehnologiile de telecomunicare, în competitivitate, în contractele comerciale şi negocieri. Dumneaiei stăpâneşte limba engleză, franceză, italiană (precum şi limba ei nativă – româna). Doamna Mitroi activează în România şi Bulgaria cu pasiune şi dedicaţie completă în muncă în domeniul problemelor corporate şi comerciale, în achiziţii publice/lictiaţii/proceduri, legislaţie comercială, construcţii şi proprietăţi imobiliare, proprietate intelectuală, tehnologii IT şi de telecomunicare, probleme din domeniul legislaţiei muncii (precum şi orice alte procese în instanţă în România, cu excepţia celor de materie penală/criminale).

Contacte
Аdresa de e-mail: luisa.mitroi@gmail.com
Telefon: (+40) 723043866

Pentru mai multe informaţii:
Prezentarea serviciilor oferite
Debts recovery in Romania 2017

   

healthy-at-work