5,1 % растеж на заплатите в частния сектор в Румъния

Увеличението на работната заплата в частния сектор е средно 5,1%, според тазгодишното издание на PayWell проучване, проведено от човешки ресурси консултантския екип на PwC Румъния.
Нивото на увеличение на заплатите е подобно на отчетеното през 2011 г..
Икономически сектори, в които е имало над средното увеличение на заплатите са автомобилостроенето (8%), ИТ сектора, фармацевтичната и аутсорсинг , докато в банковия сектор, търговията на дребно и туризма увеличението на заплатите е под средното за страната.

   

healthy-at-work