INDICII TRIMESTRIALI AI COSTULUI FORŢEI DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIA

TRIMESTRUL II 2014

În trimestrul II 2014, costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o rată de creştere de 3,70% faţă de trimestrul precedent şi de 4,99% faţă de acelaşi trimestru al anului anterior. În formă brută (neajustată), faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al forţei de muncă a diferit nesemnificativ faţă de forma ajustată (3,58%, respectiv 4,97%).

Trimestrul II 2014 comparativ cu trimestrul I 2014

Faţă de trimestrul I 2014, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor

lucrătoare) a crescut în majoritatea activităţilor economice. Cele mai semnificative creşteri s-au înregistrat în industria extractivă (15,77%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (13,42%) şi intermedieri financiare şi asigurări (10,36%).

 

                                                                                                                                                                                      După date de la INS

   

healthy-at-work