3 в 1: Мероприятия на БРТПП

30 май 2017 г. беше изпълнен със събития ден за Българо-румънска търговско промишлена палата. Организацията проведе три различни мероприятия в рамките само на няколко часа. Това се случи в хотел Дунав Плаза, град Русе.

Първото събитие беше Общо събрание на БРТПП, което се проведе от 11 часа сутринта. На него бяха взети важни решения касаещи бюджета на Палатата, промени в Контролния съвет, членуване на БРТПП в други организации и др. Участие на събитието взеха г-н Ивайло Маринов – ръководител на Службата по търговски и икономически въпроси към българското посолство в Букурещ, г-н Раду Молдован – търговски съветник към румънското посолство в София, както и много други лица.

От 14:00 часа се проведоха едновременно две други събития. Едното от тях се отнасяше за компании от хранително-вкусовата промишленост, които дойдоха, за да научат повече относно възможността да продават своята продукция в Румъния – какви са стъпките, които трябва да се предприемат, както и пречките пред осъществяването на навлизане на румънския пазар. В срещата участваха представители на Агромил България АД, Лактима ЕАД, Диавена ООД, както и много други български компании.

Последното събитие бе свързано с потенциалните продажби на български стоки през онлайн платформата vivre.eu. Представители на румънската фирма Vivre Deco дойдоха, за да разяснят на българските производители предимствата и възможностите, които биха се отворили пред тях ако решат да използват гореспоменатата онлайн платформа за продажба на продукцията си. Сред участващите в срещата-дискусия бях Аглика АД, Денини ООД, Ретроуют Аксага ЕООД и други производители от България.

Тези събития затвърдиха водещата роля на БРТПП като организация, която спомага за развитието на бизнес средите в България и Румъния, както и за създаването на бизнес контакти и развитието на сътрудничество между фирми от двете държави.

   

healthy-at-work