2018 – salarii mari în Bulgaria şi şomaj mic

Conform datelor Institutului pentru economie de piaţă (IEP) în Bulgaria anul 2018 se preconizează a fi anul salariilor mai mari, fapt care este determinat de lipsa cadrelor. Tendinţa pe piaţa muncii cu deficitul personalului calificat este caracteristică întregii Europe şi Bulgaria nu face o excepţie.

În anul trecut creşterea salariilor a fost cu cca. 10 puncte procentuale indică informaţiile IEP. Prin creşterea PIB din ultimii ani, precum şi în urma creşterii ratei de ocupare a forţei de muncă şi a salariilor, se poate preconiza că se aşteaptă o modificare calitativă a economiei. În anul 2017 se remarcă şi o ocupare de record a forţei de muncă – 68% pentru persoanele între 15 şi 64 de ani.

O problemă pentru Bulgaria însă rămâne şi dezvoltarea neproporţională a diferitelor districte /regiuni/. Conform informaţiilor furnizate de Institutul pentru economie de piaţă, în anul 2017, 70% din noile locuri de muncă sunt concentrate în districtul Sofia, Plovdiv şi Stara Zagora – centre economice puternice şi funcţionale, în schimb toate locurile de muncă noi din toată Bulgaria de Nord sunt mai puţine decât sunt cele din Plovdiv.

O altă diferenţă observată în rândul forţei de muncă este cea legată de nivelul educaţional. Potrivit directorului IEP, creşterea economică are un efect asupra muncitorilor cu calificare înaltă, nu şi asupra celor fără calificare.

Potrivit analizei Camerei de comerţ şi industrie a Bulgariei (CCIB), numărul şomerilor în Bulgaria a scăzut cu peste 45% în ultimii 13 ani – de la 449,1 mii de persoane până la 247,2 mii de persoane în perioada 2003-2016. Coeficientul şomajului a scăzut de la 13,7% în anul 2003 până la 7,6 % în anul 2016, iar în al treilea trimestru al anului 2017 a ajuns la nivel de 5,8%, potrivit datelor INS. Numai România are rata şomajului mai scăzută faţă de cea a Bulgariei, conform ultimelor date aceasta fiind de 5,2% În ţările vecine se obsеrvă niveluri mult mai mari ale şomajului – Serbia -15,6%, Macedonia – 23,2%, Grecia – 20,7%, Turcia – 10,7% (conform datelor Fondului monetar internaţional pentru anul 2017).

Cel mai mare este numărul persoanelor cu studii liceale – 99,6 mii de persoane; cu nivel educaţional primar şi inferior – 65,3 mii şi cel mai mare este numărul persoanelor cu studii superioare – 35,2 mii de persoane. O mare parte dintre aceştia nu-şi pot găsi un loc de muncă din cauza calificării inferioare, iar pe de altă parte mai există însă 205 de mii de persoane care nu caută muncă deloc.

   

healthy-at-work