15 години Българо-румънска палата

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА ПРЕЗ 2018 г.

 

СТЪПКИ ЗА НАВЛИЗАНЕ НА РУМЪНСКИЯ ПАЗАР НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ

27 март 2018 г., 10 ч.

гр. София, БЪЛГАРИЯ

Фокус на събитието: Дискусионен форум, съвети от практиката и споделяне на опит за възможностите, които румънският пазар предоставя за българските храни, напитки, козметика, и др. Това е втората подобна инициатива, която провеждаме, с цел да подкрепим българските компании-производители на потребителски стоки в техните усилия да навлязат или разширят продажбите си на съседния румънски пазар.

Още

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕЧКИ ЗА КОРАБОПЛАВАНЕТО ПО РЕКА ДУНАВ

19 април 2018 г., 10 ч.

гр. Русе, БЪЛГАРИЯ

Фокус на събитието: Втора работна среща, която е част от серия кръгли маси, провеждани в общо осем Дунавски държави в рамките на проект ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г., с цел създаване на координирана рамка за обсъждане на съществуващите административни бариери пред корабоплаването по Дунав и предприемане на конкретни мерки за смекчаването им и намаляването на бюрократичните процеси, загубите на време и разходите за заинтересованите страни. Кръглата маса е част от дейностите, насочени към постигането на концепцията „Една и същата река-едни и същи правила“ на транснационално ниво.

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ОБЩО СЪБРАНИЕ И НЕТУРКИНГ/Б2Б СРЕЩИ

11 май 2018 г., 11.00 ч.

Комплекс Боженци, АИР с. Боженци, Габрово, БЪЛГАРИЯ

Фокус на събитието: Годишно отчетно-изборно събрание на фирмите-членове на Палатата. По време на събранието компаниите ще бъдат информирани за текущите и предстоящи инициативи и проекти на Палатата, ще се обсъдят предложения за бъдещи активности от взаимен интерес. Като съпътстващо събитие ще се проведат и Б2Б срещи между фирмите за осъществяване на бизнес контакти/нетуъркинг.

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

АГЕНЦИЯ ВИЗА – ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ТРУДОВА МОБИЛНОСТ

16-17 май/22-23 май 2018 г

Гр. Русе, България

Фокус на събитието: Прес-конференция за представяне услугите на новосъздадената към Българо-румънска търговско-промишлена палата Агенция за трансгранична мобилност – ВИЗА.  Агенцията е създадена, за да посрещне нуждите от информация, консултации и допълнително обучение, както и да свърже търсещите работа в съседната държава с предоставящите работни места. Провеждане на видео-конференция за обмяна на опит между експерти в областта на заетостта от България и Румъния.  

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ФЕСТИВАЛ НА ХРАНАТА

19 май 2018 г.

Гр. Русе, БЪЛГАРИЯ

Фокус на събитието: В Европейския ден за борба със затлъстяването УМБАЛ „Канев“ АД – Русе организира в партньорство с Българо-румънска търговско-промишлена палата хепънинг по проблемите на детското затлъстяване в България (страната ни е на 5 място от  32 държави в света).

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ТЪРГОВСКА МИСИЯ „ЗАПАДНА РУМЪНИЯ“

8 – 13 юни 2018 г.

Гр. Тимишоара, Арад, РУМЪНИЯ

Фокус на събитието: Официално българско участие на БРТПП и български компании от аграрния и хранително-вкусовия сектор на общ български щанд в изложението БАНАТ АГРАЛИМ 2018 – гр. Тимишоара. Организиране и провеждане на Б2Б срещи за български компании от всички браншове с румънски потенциални партньори в Тимишоара и Арад.

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

АГЕНЦИЯ ВИЗА – ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ТРУДОВА МОБИЛНОСТ

11-12 юни 2018 г.
18-19 юни 2018 г.
25-26 юни 2018 г.

Гр. Русе, БЪЛГАРИЯ

Фокус на събитието: Провеждане на обучителни сесии за търсещи работа с нагласа за трудова мобилност.  

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

АГЕНЦИЯ ВИЗА – ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ТРУДОВА МОБИЛНОСТ

3-5 юли 2018 г. – посещения на румънската група в България (Русе)
24-26 юли 2018 г. – посещения на българската група в Румъния (Слатина, Крайова)

Фокус на събитието: Тридневни обучителни визити на български и румънски лица, търсещи работа в съседната държава или желаещи преквалификация с цел трудова мобилност. Организиране на посещения в конкретни български, съответно румънски фирми от трансграничния регион.

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

АГЕНЦИЯ ВИЗА – ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ТРУДОВА МОБИЛНОСТ

Септември, 2018 г.

Гр. Русе, БЪЛГАРИЯ

Гр. Слатина, РУМЪНИЯ

Фокус на събитието: Провеждане на открити информационни сесии за работодатели, партньори и търсещи работа лица по теми, свързани с трудовото законодателство и възможностите за трудова мобилност. Осъществяване на видео мост с офиса на Агенцията в Румъния.

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО

14 декември 2018 г.

Гр. Букурещ, РУМЪНИЯ

Фокус на събитието: Отбелязване края на юбилейната 15та година от създаването на Палатата с приятели и партньори. Представяне на резултатите на децата от Българо-румънския детски фонд, както и съвместен българо-румънски детски спектакъл-приказка.

   

healthy-at-work