Форум и 10-годишен юбилей на БРТПП

Българо-румънска търговско промишлена палата има удоволствието да Ви покани на Бизнес форум и тържествено честване на 10-годишния си юбилей, които ще се проведат на 21 ноември 2013 г. в Бизнес Парк Русе, гр. Русе по следната програма:

13:00 – 13:20 Откриване на Бизнес форума.Приветствия от официалните гости
13:20 – 13:30 Икономически обзор – Търговско аташе на България в Румъния
13:30 – 13:45 Презентация на БРТПП
13:45 – 14:45 Презентации на партньори, браншови и смесени палати
14:45 – 16.00 Честит Рожден ден! Коктейл. Неформални срещи, фирмени презентации

На форума са поканени посланиците на двете държави, председателят на окръжен съвет Гюргево, кмет на гр. Гюргево, областен управител на област Русе, кмет и заместник кмет на Община Русе, представители на търговски палати, фирми-членове, партньори и приятели на Палатата.

За повече информация и потвърждение за участие, можете да се свържете с екипа на БРТПП на тел.: 082/507606 или на ел.поща: info@brcci.eu

   

healthy-at-work