„Филкаб“ АД с богат опит в изграждането на фотоволтаични системи

БРТПП представя един от своите дългогодишни членове – „Филкаб“ АД. Дружеството е основано през 1999 в град Пловдив, България и предлага цялостно изпълнение на инженерингови проекти в областта на енергетиката, индустрията, строителството и телекомуникациите.

През последните няколко години фирмата натрупа богат опит в изграждането до ключ на фотоволтаични наземни централи, индустриални покривни системи, свързани към мрежата и покривни системи от автономен тип. Работи успешно на българския пазар и има осъществени проекти в Румъния, Кипър, Гърция и др.

„Филкаб“ АД има репутацията на лоялен, коректен и отговорен партньор. Екип от висококвалифицирани служители предлага цялостни решения и доставки на оборудване за ФЕЦ, компетентна консултация и специализиран сервиз.

За широката си дейност фирмата е развила високоефективна структура и организация с модерна складова база и съоръжения за обслужване на дейността; съвременен производствен комплекс за механична oбработка; собствен транспорт за доставка до клиента; търговски бази в Пловдив, София, Бургас, Варна, ВеликоТърново, Русе, Сливен и Шумен; фирми в региона: Filkab Distribuzia-Румъния и МАККАБ-Македония. Сертифицирана Интегрирана система за управление: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Като главен изпълнител „Филкаб“ АД участва в изпълнението на най-големите фотоволтаични проекти в България – повече от 20MW, Гърция – 1,3MW, Румъния – 1MW и Кипър – 1,5MW.
При реализирането на фотоволтаични проекти участието на „Филкаб“ АД е свързано както с доставката на материали, така и с изпълнението на строително-монтажни работи и електрическата част. Компанията разполага с пълното оборудване, необходимо за този вид дейности: транспортни средства; машини за набиване на колове; повдигачи; кран; багер, и др.

„Филкаб“ АД предлага следните системи с възобновяеми енергийни източници:
1. Фотоволтаични електроцентрали и системи – свързани към електропреносната или електроразпределителната мрежа; автономен тип, с или без акумулиране на електроенергия; стационарни; следящи слънцето; наземни; сградни – по фасади, хоризонтални и скатни покриви.

2. Хибридни системи за производство на електроенергия от фотоволтаични и вятърни генератори.

Фирмата произвежда и инсталира монтажни конструкции за всички типове наземни фотоволтаични системи. При големи фотоволтаични паркове се използват трансформаторни и инверторни станции, кабелни линии СрН, стрингови и АС разпределителни табла. Фирмата предлага и мониторингови системи; комуникационни системи за централен и дистанционен мониторинг и управление; метеорологични станции за измерване на атмосферните показатели (слънчева радиация, темепратура на модулите и околна температура, скорост на вятъра); защита от пренапрежение – осветление и комутация.

   

healthy-at-work