Умерен растеж в индустрията и свиване в строителството

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически анализ с коментар на данните, налични към средата на юли 2014 г. Индустриалното производство расте за осми пореден месец на годишна база, докато при строителството и вътрешната търговия се наблюдава спад, дължащ се съответно на намаление при сградното строителство (-9.5% за април 2014 г. на годишна база) и свиващата се търговия на едро (-16.4% за април 2014 г. спрямо същия период м.г.), посочва анализът.

През април месечният индекс на индустриалното произ-водство продължи да нараства до 105.8. Незначително се повиши и средната стойност на индекса за по-следните дванадесет месеца в съответствие с тенден-цията на много слаб растеж от август м.г. насам.

   

healthy-at-work