Търговският обмен между България и Румъния с ново увеличение по данни от НСИ на Р България към 31-ви Март 2013

По данни на Националния статистически институт на България към 31-ви март 2013 г. (публикувани на 10.06.2013), общият търговски обмен между България и Румъния достига 1500.30 млн. лева (767,09 млн. евро), с което бележи увеличение със 7.95% спрямо данните към 31 март 2012 г,

Салдото на външнотърговския баланс е 152,50 млн. лв. (77.97 млн. евро) в полза на Румъния. В сравнение със същия период на миналата година, румънският износ за България е нараснал с 9.5%, а вносът от България – с 6,1%. Тези данни потвърждават тенденцията към увеличение на румънския износ за България, който достигна рекордно ниво през 2012 г.

Румъния е сред основните търговски партньори на България като заема 5-то място след Германия, Италия, Турция и Гърция по стойност на износа за България и е четвърта след Русия, Германия и Италия по стойност на вноса от България.

   

healthy-at-work