Техномебел и Светът на мебелите

Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) в партньорство в Интер Експо Център организира ежегодно международни специализирани изложения за бранша – „Техномебел“ и „Светът на мебелите“, които са единствените национално представени събития за сектора, провеждащи се на територията на България. В рамките на изложенията се представят хотелско, офис и обзавеждане за дома, модерни технологии и техники за обработка на дървесина и производство на мебели, новости в материалите за мебелно производство, както и всичко необходимо за оборудване на дървообработващи и мебелни фабрики.

Следващото издание на изложението ще се проведе в периода 01- 05 април 2014.

За допълнителна информация можете да се свържете с екипа на БКДМП на тел.: +359 2 963 42 99

   

healthy-at-work