Стокообмен между България и Румъния в периода януари-февруари 2014 г.

По данни на НСИ движението на стоки между България и Румъния в периода януари-февруари 2014 г. отчита ръст, в сравнение със същия период на 2013 година – “+” 2,2 % в експорта и “+” 9,4% в импорта.

Според данните Румъния отново е експортен партньор № 3 на България в рамките на ЕС след Германия и Италия и № 4 в световен аспект след Германия, Италия и Турция.

Външнотърговското салдо на България (износ FOB – внос CIF) с Румъния за периода е отново отрицателно и е на стойност 150.8 млн.

   

healthy-at-work