Стартира строителството на тръбопровод за свързване на системите за пренос на природен газ на България и Румъния

През Август 2012 България ще стартира строителството на тръбопровод за свързване на системата за пренос на природен газ в страната с тази на Румъния, заяви министърът на икономиката и енергетиката, Делян Добрев. Тръбопроводът ще преминава р. Дунав при Гюргево-Русе ще бъде разработен в сътрудничество с „Булгартрансгаз“.
България планира да изгради връзки с три други съседни страни, Турция, Гърция и Сърбия.
Правителството в София реши да изгради връзки със съседните страни като „газовата война“ през януари 2009 г. между Украйна и Русия. Разногласията между двете страни са блокирали руските газови доставки за България в продължение на три седмици в средата на зимата.
През февруари 2011 г., Европейският съвет реши, че всяка държава-членка на ЕС да има най-малко два източника на природен газ и електричество до 2014 г., така че да се избегне подобна криза между Русия и Украйна.

   

healthy-at-work